Oferta Obligacji Społecznych pozwala na finansowanie przedsięwzięć prospołecznych oraz proekologicznych przy jednoczesnym ograniczonym wykorzystywaniu środków publicznych lub komercyjnych. Ważną korzyścią z punktu widzenia Przedsiębiorców jest to, że istotnie mogą skoncentrować się na rozwiązywaniu konkretnych problemów bez piętrzących się wymogach formalnych związanych z korzystaniem ze środków publicznych. To szansa na elastyczne działanie, wykazanie się kreatywnością, skutecznością i uzyskanie wymiernej nagrody za posiadane kompetencje.

Indywidualne Umowy Obligacji Premiowych o oprocentowaniu stałym (symbol POS).

Każda umowa posiada swój symbol, określający rodzaj transakcji.

Cechy oferty obligacji premiowych:
• oprocentowanie stałe wynosi 12,00% w skali roku
• kwota transakcji jest stała i wynosi 100 000 zł
• indywidualny okres do zwrotu kapitału

Kto może zamówić?
Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.
Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania Umowy Obligacji Premiowych. Stałe oprocentowanie sprawia, że strona umowy już w momencie wyboru oferty zna wysokość odsetek, jakie otrzyma. Poza gwarantowanym zyskiem, każda transakcja jest zabezpieczona.

Umowę Obligacji Premiowych nawiążesz:

• za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.obligacje-spoleczne.pl/zamow
• w oddziałach Obligacji Społecznych m. in. w Warszawie
• we współpracujących Kancelariach Notarialnych

Strona Umowy Obligacji Premiowych lub Pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z umową, w dowolnie wybranym oddziale Obligacji Społecznych, niezależnie od miejsca oraz formy transakcji.

Po upływie indywidualnie ustalanego okresu od dnia wyboru oferty kwota równa 100 000 zł za każdą Umowę Obligacji Premiowych wraz z należnymi odsetkami wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będąca całościowym właścicielem OBLIGACJI SPOŁECZNYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie