Oferta Obligacji Społecznych pozwala na finansowanie przedsięwzięć prospołecznych oraz proekologicznych przy jednoczesnym ograniczonym wykorzystywaniu środków publicznych lub komercyjnych. Ważną korzyścią z punktu widzenia Przedsiębiorców jest to, że istotnie mogą skoncentrować się na rozwiązywaniu konkretnych problemów bez piętrzących się wymogach formalnych związanych z korzystaniem ze środków publicznych. To szansa na elastyczne działanie, wykazanie się kreatywnością, skutecznością i uzyskanie wymiernej nagrody za posiadane kompetencje.

18-miesięczne Umowy Obligacji Społecznych o oprocentowaniu stałym (symbol OS18).

Każda umowa posiada swój symbol, określający rodzaj transakcji i okres jej zwrotu.

Cechy oferty gwarancji 18-miesięcznej:
• oprocentowanie stałe wynosi 9,60% w skali roku
• kwota transakcji jest stała i wynosi 10 000 zł
• okres do zwrotu kapitału to 18 miesięcy

Kto może zamówić?
Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania Umowy Obligacji Społecznych. Stałe oprocentowanie sprawia, że strona umowy już w momencie wyboru oferty zna wysokość odsetek, jakie otrzyma. Poza gwarantowanym zyskiem, każda transakcja jest zabezpieczona.

Umowę Obligacji Społecznych nawiążesz:

• za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.obligacje-spoleczne.pl/zamow
• w oddziałach Obligacji Społecznych m. in. w Warszawie
• we współpracujących Kancelariach Notarialnych

Strona Umowy Obligacji Społecznych lub Pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z umową, w dowolnie wybranym oddziale Obligacji Społecznych, niezależnie od miejsca oraz formy transakcji.

Po upływie 18 miesięcy od dnia wyboru oferty kwota równa 10 000 zł za każdą Umowę Obligacji Społecznych wraz z należnymi odsetkami wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będąca całościowym właścicielem OBLIGACJI SPOŁECZNYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie