Poznaj ofertę Obligacji Społecznych
Obligacje Społeczne to innowacyjna forma finansowania
OFERTA
Ekologiczna flota Toyot Prius
Hybryda to ikona ekologicznej i oszczędnej jazdy
LEASING
Previous
Next

Oferta Obligacji Społecznych pozwala na finansowanie przedsięwzięć prospołecznych oraz proekologicznych przy jednoczesnym ograniczonym wykorzystywaniu środków publicznych lub komercyjnych. Ważną korzyścią z punktu widzenia Przedsiębiorców jest to, że istotnie mogą skoncentrować się na rozwiązywaniu konkretnych problemów bez piętrzących się wymogach formalnych związanych z korzystaniem ze środków publicznych.

Wraz z pandemią koronawirusa pojawiły się liczne wyzwania, którym muszą stawić czoła ludzie, przedsiębiorstwa i rządy na całym świecie. Europa wprowadziła nowe narzędzie, które ma pomóc sfinansować ożywienie gospodarcze, czyli obligacje społeczne.

Zarówno zielone obligacje, jak i obligacje społeczne od kilku lat cieszą się gwałtownie rosnącą popularnością. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 najwyraźniej kieruje większą powszechną uwagę na ten obszar rynku — inwestorzy częściej poszukują rozwiązań inwestycyjnych mających korzystny wpływ na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. „Environmental, Social and Governance”). W samym kwietniu na świecie wyemitowano obligacje społeczne o łącznej wartości 12,7 mld USD, czyli wyższej niż wartość tego typu instrumentów wyemitowanych w całym 2019 r., a wartość obligacji społecznych wyemitowanych od początku roku wyniosła tym samym ok. 85 mld USD.

Obligacje społeczne oferują również atrakcyjną rentowność. Podsumowując, uważamy, że UE jest na dobrej drodze do ustabilizowania gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię, a nowe obligacje społeczne stanowią interesującą propozycję dla światowych inwestorów.

Źródło: Franklin Templeton Investments

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na makro-innowacje w temacie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”, którego celem było stworzenie nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych.

ŚCIEŻKA B – Obligacje społeczne PL. Celem konkursu (ścieżka bezpośrednia) było dofinansowanie organizacji, które mają gotowy pomysł, jak wykorzystać obligacje społeczne w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Istota obligacji społecznych i mechanizm ich funkcjonowania. Obligacje społeczne (Social Impact Bonds – SIB) jako instrument finansowania potrzeb społecznych nie są jeszcze szeroko opisywane w literaturze krajowej. W badaniach zachodnich pojęcie to pojawiło się na szerszą skalę dopiero po 2010 r., w którym po raz pierwszy wyemitowano takie obligacje na rynku brytyjskim. Obecnie wśród ekonomistów zachodnich istnieje pogląd, że o ile rynek obligacji społecznych nadal jest w fazie początkowej, o tyle stałe, w skali globalnej, rozwijanie finansowania społecznego w oparciu o ten instrument przyczyni się do osiągania większej skali rozwoju w skali całego świata [Burand, 2013, s. 450].

Obligacje społeczne można zdefiniować jako szczególny rodzaj finansowania społecznego, w ramach którego pozyskuje się fundusze od inwestorów, aby zapewnić dostawcom usług socjalnych kapitał na ich dostarczanie [A Legal Road Map…, 2014, s. 6]. Należy je rozpatrywać jako element finansów społecznych rozumianych jako finansowanie przedsięwzięć, których celem jest osiągnięcie nie tylko efektów finansowych, ale również społecznych [Sereleas, Stutt, 2003, s. 5]. Konstrukcja obligacji społecznych opiera się na specyficznym rodzaju umowy „płatność za efekty” (payment–by–result, PbR) zgodnie z którą płatnik nie płaci wykonawcy za wykonanie konkretnego zadania, a za osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych rezultatów [Ragin, Palandjian, 2013, s. 64].

Źródło: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych UEK

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będąca całościowym właścicielem OBLIGACJI SPOŁECZNYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie